menu

Rekreacja bez barier

Logo Gminy Miejskiej KrakówKS Płaszowianka KrakówLogo Zarządu Infrastruktury Sportowej

Integracja poprzez sport w Klubie Sportowym Płaszowianka

środa, 28 lutego 2024 r.

„Rekreacja bez barier – Integracja poprzez sport – w Klubie Sportowym Płaszowianka” – udział w zajęciach strzelania z łuku

Program współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Zapraszamy na zajęcia strzelania z łuku organizowane przez Klub Sportowy Płaszowianka w Krakowie - dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu „Rekreacja bez barier – Integracja poprzez sport – w Klubie Sportowym Płaszowianka” prowadzonego wraz Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Program ma na celu umożliwienie społeczności lokalnej dostęp do działalności sportowo – rekreacyjnej prowadzonej przez klub sportowy. Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, ale i również osób dorosłych, to wyrównanie szans w dostępie do systematycznej aktywności sportowo – rekreacyjno – edukacyjnej oraz integracja międzypokoleniowa a czynny udział uczestników w programie stanowi propagowanie alternatywnych form ruchowych, oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez grupy docelowe projektu.

W ramach przedmiotowego programu ukierunkowanego na promowanie aktywności fizycznej – realizowany jest cykl bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjno – edukacyjnych pod opieką wykwalifikowanych trenerów łucznictwa.

Zakres rekreacyjno – sportowy programu to nastawienie na rozwijanie sprawności ruchowej i psychomotorycznej poprzez udział w zajęciach strzelania z łuku, propagowanie zasad aktywnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności sprawdzenia własnych możliwości, poprzez planowy cykl Turniejów pod nazwą „Mistrz Miesiąca”- przeprowadzanych raz w miesiącu w ramach współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami projektu, kształtowanie nawyku sprawdzania własnych możliwości i rekordów, kształtowanie postawy współzawodnictwa w duchu idei „fair play”, promowanie człowieka aktywnie spędzającego czas wolny, zachęcanie do jak najdłuższego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Zakres edukacyjny to ukierunkowanie na poszerzenie wiedzy o dyscyplinie sportowej jaką jest łucznictwo, nastawienie na dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychosomatycznego uczestników projektu, umiejętność współpracy sportowej w grupie, rozwijanie potrzeby uczestnictwa w sferze kultury fizycznej, zachęcanie do uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych oraz pomoc słabszym z uwagi na część uczestników projektu będących osobami ze szczególnymi potrzebami.
Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień i zdrowego stylu życia oraz czynny udział uczestników projektu w organizowanym cyklu bezpłatnych programowych zajęć sportowych, to wyrównanie szans w dostępie do systematycznej aktywności sportowej jak i kreatywności społeczeństwa wpływającej na rozwój działalności sportowej.

Zajęcia w ramach programu „Rekreacja bez barier – Integracja poprzez sport – w Klubie Sportowym Płaszowianka” odbywają się według harmonogramu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach strzelania z łuku.

Zapisy na bezpłatne zajęcia w ramach programu - bezpośrednio u trenerów prowadzących zajęcia.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Sekcja Łucznictwo
Grupa szkoleniowa Grupy rekreacyjno-sportowe
Lokalizacja KS PŁASZOWIANKA ul. Stróża Rybna 19, Kraków
Rodzaj obiektu Dzień i godziny zajęć Osoba prowadząca zajęcia Turnieje
Okres zimowy: Turnieje pn.
„Mistrz Miesiąca” przeprowadzane
jednorazowo w miesiącu

Organizator:
KLUB SPORTOWY PŁASZOWIANKA

28.02-2024 29.02-2024
28.03-2024 31.03-2024
27.04-2024 30.04-2024
27-05-2024 31-05-2024
24-06-2024 28-06-2024
29-07-2024 31-07-2024
26-08-2024 30-08-2024
23-09-2024 27-09-2024
28-10-2024 31-10-2024
25-11-2024 29-11-2024
09-12-2024 13-12-2024

Sala
sportowa
Poniedziałek 18:00-19:30 Ryszard Pacura
Krzysztof Kaleta
Małgorzata Kapusta
Środa
18:00-19:30
Ryszard Pacura
Krzysztof Kaleta
Bartosz Sieńczak
Okres letni:
Tory
łucznicze
Poniedziałek 18:00-19:30 Ryszard Pacura
Krzysztof Kaleta
Małgorzata Kapusta
Środa
18:00-19:30
Ryszard Pacura
Krzysztof Kaleta
Bartosz Sieńczak

Ostatnia modyfikacja strony: środa, 15 maja 2024 r.